kserokopie i wydruki

Oferujemy wykonywanie wysokiej jakości kserokopii oraz wydruków laserowych – zarówno czarno-białych, jak i kolorowych. Możliwość wydruku w formacie A4 i A3, jedno- i dwustronnego (tzw. duplex). Obsługujemy wydruk z różnego rodzaju plików tekstowych oraz PDF.